De voor- en nadelen van uitbesteden naar Oost-Europa en Azië

“Het verkrijgen van kostenvoordeel door lagere loonkosten is de belangrijkste beweegreden van bedrijven om de productie van metaalproducten uit te besteden aan Oost-Europa of Azië. De kwaliteit hoeft niet onder te doen voor producten vervaardigd in Nederland. Echter, niet alle producten zijn geschikt voor uitbesteding en een gedegen kennis van de lokale markt is essentieel”, zegt Johan Peeters, managing director bij Emcon, Hij gaat dieper in op de voor- en nadelen.

Emcon levert klantspecifieke metaalproducten aan industriële bedrijven in Nederland. Ze leveren geen eigen producten, maar laten alle mechanische onderdelen en samenstellingen volgens klantspecificatie door partners en leveranciers in Azië en Oost-Europa produceren.  “We hebben een vaste productiepartner in China – Polaris –  waar we al 17 jaar mee samenwerken.  De bewerkingen kunnen sterk variëren, van verspaning, lasconstructies, plaatwerk tot de assemblage van complete machines. In Maleisië werken we samen met een leverancier voor het kleinere repetitieve draai- en freeswerk. De overige partners – gespecialiseerd in diverse bewerkingen – bevinden zich in Polen, Tsjechië, Slovakije, Bulgarije en Roemenië.”

Beweegredenen

De grootste voordelen om werk uit te besteden aan Azië en Oost-Europa zijn de lagere loonkosten. “Vooral bij arbeidsintensieve productie kunnen bedrijven significante kostenbesparingen behalen. Daarnaast is het tekort aan technici in Nederland tegenwoordig een belangrijke beweegreden. In de regio’s waarmee we zakendoen is de krapte op de arbeidsmarkt wat minder groot waardoor beperkte productiecapaciteit daar minder vaak voor problemen zorgt.”

Nadelen

Maar uitbesteden is niet altijd zinvol. “Is de productie hier vergaand of volledig te automatiseren, dan loont het vaak niet om zaken uit te besteden”, gaat Peeters verder. “Ook eenmalig (Projectmatig) werk outsourcen is niet altijd interessant. Het succesvol realiseren van projecten staat of valt met een goede communicatie Bij unieke of complexe projecten is uitvoerige communicatie over technische zaken nodig waardoor er vaak veel gereisd moeten worden. Hierdoor is uitbesteding van repeterende projecten vaak veel interessanter.

Azië of Oost-Europa?

Wie werk uitbesteed kan kiezen voor bijvoorbeeld Oost-Europa of Azië. “Uitbesteding naar Azië is vooral interessant voor serieproductie met een repeterend karakter. Echter, er moet wel rekening worden gehouden met langere levertijden door zeetransport. Houd op dit moment rekening met levertijden van ongeveer acht weken door de onrust bij de Rode Zee.. Zijn kortere levertijden gewenst, dan is uitbesteding richting Oost-Europa veel handiger. Ook grote volumes zoals plaatwerk of lasconstructiewerk zijn vaak minder interessant om in Azië te laten produceren aangezien de transportkosten door het volume flink kunnen oplopen.”

Oost-Europa

“Voor vrijwel alle soorten bewerkingen kun je in Oost-Europa goede leveranciers vinden”, stelt Peeters. “Ook hier geldt natuurlijk wel dat vooral arbeidsintensieve bewerkingen interessant zijn. een pluspunt voor Centraal-Europa is dat de industriële infrastructuur goed ontwikkeld is, vooral in landen als Polen, Tsjechië en Slowakije. In deze regio zijn veel goede toeleveranciers met een uitgebreid modern machinepark te vinden.”

Pandemie

De pandemie ligt gelukkig ver achter ons, maar dit had zeker invloed op het outsourcen. “Door lange lockdowns en containertransportproblemen was het minder interessant om beroep te doen op bedrijven gevestigd in Azië.  Deze problematiek heeft ertoe geleid dat we tijdens de coronacrisis meer hebben uitbesteed  in Oost-Europese landen. Momenteel zorgen de oorlog in Oekraïne en de onrust in  het Midden Oosten voor nieuwe onzekerheden. Het is daarom belangrijk om de actualiteit goed te volgen en goed te communiceren met de partners.”

Kwaliteit

De kwaliteit van uitbesteed werk hoeft volgens Peeters niet onder te doen voor bewerkingen die in huis worden uitgevoerd. “Zelf doen we geen kwaliteitscontrole in Nederland, dat zou extra kosten met zich meebrengen. De producten worden rechtstreeks naar de klant verstuurd, terwijl de kwaliteitscontrole bij de leverancier zelf gebeurt. Voor wij met een nieuwe  leverancier samenwerken, zullen we deze ter plaatse bezoeken en voeren we een audit uit. Op die manier onderzoeken we of een constante, hoge kwaliteit kan worden gewaarborgd.. En mocht de kwaliteit niet voldoende blijken, dan zorgen wij er vervolgens voor dat een gepaste oplossing wordt gezocht. Afhankelijk van de situatie gaan de producten terug naar de leverancier en worden ze gerepareerd of worden er nieuwe producten geleverd. maar ook reparatie in Nederland is een optie mocht de tijdsdruk hoog zijn. Wij zijn volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit en hebben ook in Nederland partners waarop we – indien nodig – beroep kunnen doen.”

Tips

Peeters heeft nog enkele tips voor bedrijven die met uitbesteden willen beginnen en zelf de contacten met leveranciers wil leggen. “Het is belangrijk te weten waar je aan begint. Internationaal zakendoen is meer dan een online leveranciersselectie. Ga potentiële leveranciers bezoeken zodat je weet met wie je zaken doet. Communicatie en persoonlijke relaties zijn erg belangrijk. Ook is het van belang dat je precies weet hoe de productie is georganiseerd, hoe de kwaliteit wordt gewaarborgd en wat de actuele klanten zijn. Het is belangrijk om geen werk uit te besteden aan bedrijven die je niet kent of nooit hebt bezocht.”

Duidelijke tekeningen

Het aanleveren van duidelijke tekeningen is eveneens cruciaal. “Hier gaat het in de praktijk nog wel eens mis. Sommige tekeningen laten nog ruimte voor interpretatie. Dit kan leiden tot afwijkingen. Daarnaast gebeurt het wel eens dat een bedrijf dat producten in huis produceert de producten na verloop van tijd wijzigt maar de aanpassingen niet vastlegt in de tekeningen. Ook dan zal het eindresultaat niet overeenkomen met de verwachtingen. In sommige gevallen is daarom gewenst om een aantal samples te laten maken voor je een grote bestelling plaatst. Dit kan je achteraf veel kopzorgen voorkomen.”

Hoge standaard

Een aantal bedrijven in het klantenbestand van Emcon levert ook aan bedrijven als ASML waar een hoge standaard is vereist.  Peeters: “Bij ASML producten gelden vaak strikte reinheidseisen. Het is belangrijk dat leveranciers goed van op de hoogte zijn van deze eisen en hier tijdens het productieproces reeds rekening mee houden. Zij leveren de producten terwijl het Grade 2 of 4 reinigen  vaak in Nederland gebeurt aangezien  ze hier in Oost-Europa nog niet zo goed mee bekend zijn. Een combinatie van uitbesteden aan Oost-Europa en in de regio is dus ook mogelijk.”