Emcon ondersteunt starters bij ontwikkeling, engineering en productie

Je loopt als mkb-ondernemer of productontwikkelaar in de maak- of toeleverindustrie rond met een idee voor een eigen product of een verbetering aan een reeds bestaand product, maar de tijd, het budget en de mankracht ontbreken je – of je weet de juiste weg niet – om het project succesvol te laten verlopen en je wilt eigenlijk ook niet het hele risico dragen. Bovendien is je eigen productie wellicht ook niet direct ingesteld op de serievervaardiging. Dan heb je behoefte aan een meedenkende partner die kan faciliteren in ontwikkeling, projecttraject, kosten en financiën, subsidies, marketing en uiteindelijk de productie, maar die ook nog eens een deel van het risico op zich neemt. Emcon uit Panningen is zo’n organisatie.

Emcon is naar eigen zeggen niet het zoveelste ingenieursbureau op basis van uurtje-factuurtje, maar een ervaren organisatie die gebruikmaakt van een gedegen en beproefd netwerk van nationale en internationale bedrijven met de juiste kennis van zaken.

‘Door vragen vanuit de markt zijn we vorig jaar gestart met ontwikkeling en engineering als uitbreiding op onze reeds bestaande soorten van toelevering van hightech componenten en modules vanuit onze partners in China, Maleisië en Oost-Europa’, vertelt Jan Raijmakers. ‘Niet alleen kunnen we nu onze West-Europese klanten beleveren vanuit deze partnerbedrijven, maar we kunnen nu ook de complete engineering van nieuw te ontwikkelen producten en samenstellingen verzorgen, inclusief de haalbaarheidsstudies.’

Emcon zoekt mensen of organisaties met productideeën, bijvoorbeeld uitvinders of universiteiten. Raijmakers: ‘Daarbij willen we zelf in de toeleverketen zitten. Dat elimineert de vrijblijvendheid zoals je dat vaak in samenwerking met ingenieursbureaus aantreft. Dat heeft als voordeel dat we aan de voorkant de early suppliers involvement erin hebben zitten, en je kunt er dan businessmodellen onder zetten, die dan uitgestelde investeringen met zich meebrengen; bijvoorbeeld de ontwikkelkosten die terugverdiend worden in de series op een zeker risicodragende basis. Dat heeft als voordeel voor de klant dat hij minder investeringskosten aan de voorkant heeft en dus op een laagdrempeligere manier producten kan ontwikkelen. Wij dragen als Emcon het risico mee en zijn bereid ook onze nek uit te steken.’

 

Hight-Tech Systems: https://hightechsystems.nl/artikel/emcon-ondersteunt-starters-bij-ontwikkeling-engineering-en-productie/